Kattengedrag

Territorium 

Iedere kat markeert zijn territorium.  De markeringen vormen een signaal voor andere katten.   In een omgeving waarin een kat markeringen heeft aangebracht voelt hij zich veilig.

Het markeren kan op drie verschillende manieren:

 •  Vooral bij de niet gecastreerde kater is urine sproeien een duidelijke manier van markeren, de urine van een 'echte' kater heeft ook voor de mens een sterk doordringende geur.  
 •  Maar ook poezen en gecastreerde dieren kunnen het sproeien van urine gebruiken om hun territorium te markeren. 
 •  Onder de staart zit een belangrijke geurklier. Die zorgt voor belangrijke informatie bij de ontlasting. U mag het als een groot compliment beschouwen, als de kat zijn achterwerk naar u toedraait. 
   Hij wil u dan laten ruiken. De meeste mensen zullen dit echter nalaten..... 
 •  Bij het kopjes geven wrijft de kat met wangen en kop langs allerlei plaatsen en zet daarbij met bepaalde stoffen geurvlaggen af. Met kopjes geven laat een kat zien dat hij zich op z'n gemak
   voelt.   Ook de mens kan het doel van deze geurvlaggen zijn, kopjes geven is voor uw kat een mogelijkheid om duidelijk te maken dat u als eigenaar bij hem of haar hoort. 
 •  Nagels scherpen heeft niet alleen de verzorging en het scherp houden van de nagels als doel, maar tijdens het krabben komen er ook geurstoffen van de voetzolen vrij, die worden achtergelaten op de objecten waar de kat op krabt. De geurstoffen waar het om gaat zijn "feromonen ", die dienst doen als een soort communicatie middel tussen dieren onderling.

Voor de mens is de geur van deze stoffen niet waarneembaar.

Het zal duidelijk zijn, dat katten en mensen heel anders denken over welke geurvlag gewenst is.  Voor zover wij de geuren kunnen ruiken, ervaren wij die geuren altijd als onaangenaam.

Ook de manier, waarop zij de geuren overbrengen kan voor een probleem zorgen: als een kat de krullen van de trap krabt, is dat een teken, dat hij zich thuis voelt bij u.  Voor hem is dat normaal gedrag.  Voor de mens is dat in veel gevallen onaanvaardbaar.

Het zogenaamde kopjes geven daarentegen wordt door de mens als aangenaam ervaren.

Dit geldt ook voor katten die in een huis in groep leven want huiskatten vormen, als zij met meerdere katten samenwonen, familiegroepen.  Het is een vergissing om te denken, dat katten solitaire dieren zijn.  Dieren, die tot dezelfde groep behoren begroeten elkaar met het bekende "prrrrt", zij snuffelen aan elkaars neus, halen informatie van elkaars achterwerk en brengen elkaars geur over, door langs elkaar heen te strijken.  Zodoende bevestigen ze, dat zij bij elkaar horen.  Niets is een gezelliger gezicht dan 2 katten die tegen elkaar aan liggen te slapen of die elkaar wassen.

Ongewenst kattengedrag

Onder stress, als katten zich onzeker voelen, angstig of "depressief" zijn, kan een kat de behoefte hebben het eigen territorium extra te markeren.

Dit extra markeren kan leiden tot ongewenst gedrag in de vorm van onzindelijkheid of het krabben aan andere objecten dan de krabpaal.

Aanleiding voor stress zijn bijvoorbeeld:

 • - verhuizing of verbouwing,
 • - bezoek aan de dierenarts (vooral opname),
 • - veranderingen in de huislijke situatie of in de gezinssamenstelling, een nieuwe dierlijke huisgenoot, overbevolking.
 • - Bij te veel dieren op een te klein oppervlak zal een kat zijn eigen territorium te klein vinden en om die reden extra de neiging hebben het gebied te markeren. Hetzelfde kan het geval zijn als dat eigen territorium wordt bedreigd door (de geur van) buurkatten. Uiteraard is het bij onzindelijkheid van belang andere oorzaken (bijvoorbeeld een blaasontsteking) uit te sluiten.

De kat kan op Kattentherapie gaan om problemen te kunnen aanpakken.

Waarom kattengedragstherapie?

Een kat die probleemgedrag vertoont zit niet lekker in zijn vel en is vaak gestrest om over de stress bij de eigenaar bij problemen als onzindelijkheid nog maar te zwijgen.  Als gedragsproblemen niet bij de oorzaak aangepakt worden gaan deze eigenlijk nooit vanzelf over, eerder het tegenovergestelde: het probleem neemt in de loop der jaren toe en breidt zich verder uit. De kat die angstig is voor een andere kat en daardoor angstagressie vertoont, kan na verloop van tijd dit gedrag uit gaan breiden met onzindelijkheid.  Een kat die gestrest en rusteloos is, kan dit gedrag uit gaan breiden met zich zelf kaal likken.

Wat is kattengedragstherapie?

Kattengedragstherapie is een therapeutische werkwijze waarbij, met behulp van de eigenaar, gedrag dat voor het welzijn van de kat een probleem is of door de eigenaar als een probleem word ervaren, op een opbouwende wijze wordt veranderd. De methodes die ik gebruik zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten en wetenschappelijke onderzoeken over kattengedrag.

Problemen die behandelbaar zijn:

 • - Angst
 • - Agressie
 • - Onzindelijkheid
 • - Sproeien
 • - Stress
 • - Pica (eten van niet eetbare objecten)

Normaal kattengedrag dat door de kat overmatig of op ongewenste tijdstippen/plaatsen wordt uitgevoerd (zoals overmatig miauwen, krabben op ongewenste plaatsen, overmatig likken van de vacht, waardoor kale plekken ontstaan).